top of page

Metoda Strong Soft Skill
Efektivní nástroj pro hledání individuálních řešení pro žádanou změnu

285A4522_edited.jpg

1

Kdo?

Jsem držitelka certifikátu Results and Emotions (RE) coach a momentálně pracuji na získání nejvyššího mezinárodního certifikátu ACC u International Coaching Federation (ICF). Pro další rozšíření mého vzdělání, jsem se rozhodla právě pro RE metodu, za kterou stojí profesionál Ing. Václav Szákal, který působí v tomto oboru mezi špičkami mezinárodní půdy. O rozšíření vzdělání piši, jelikož jsem vystudovala Sociální a Mediální komunikaci (zaměřeno na pysychologii komunikace) a získala v tomto oboru titul Mgr. Dále se samovzdělávala v psychologii (pozitivní psychologie, hypersezitivita, neurověda a další) a následně i aplikovala v mé kariérní stopě. 

2

Proč Strong Soft Skills metoda?

  1. Dosahování cílů. Tato metoda dokáže identifikovat jasně cíle a rozvíjet strategie k jejich dosažení.

  2. Zlepšení sebeuvědomění. Pomáhá lépe pochopit hodnoty, silné stránky, slabiny a smysl.

  3. Pojmenovává emoce, a celkové prožití konkrétních témat. Pracuje v hloubce témat.

  4. Zvyšuje potenciál a osobní růst.

  5. Podporuje při rozhodování.

  6. Zvyšuje sebedůvěru.

  7. Pracuje komplexně - zaměřeno na výsledek s ohledem na pozivní prožití.

3

Jak?

Na začátku sezení si klient určí  téma, které chce řešit. To se zmapuje za pomocí strukturovaného a hlubokého rozhovoru. Po celou dobu sezení efektivně pracujeme s emocemi (jakožto ukazateli osobních prožitků) a zaznamenají se cíle a rezonující klíčová slova. Poté se pomocí metody dopracujeme k jednotlivým akcím, které vedou k žádanému cíli. V neposlední řadě, se klient připraví na potenciální překážky, které mohou nastat. 

 

současní klienti přirovnávají metodu k psychoterapii, ale...

Nepracujeme s minulostí! Nýbrž s přítomností, s jasnými kroky k úspěšné budoucnosti!

objevte svůj potenciál, naplňte své cíle

v bezpečném prostoru

Od snu.....k akci

bottom of page